Ventilatie

Ventileren : onontbeerlijk!

 

De EPB-regelgeving (EnergiePrestatieBinnenklimaat) die sind 2006 van kracht is, heeft tot doel de energieprestatie van woningen en gebouwen sterk te verbeteren. Dit kadert binnen de Europese richtlijnen om, naar aanleiding van het Kyoto-protocol (dat in Kopenhagen een ambitieuze opvolger moest krijgen…) de uitstoot van broeikasgassen, afkomstig van verbranding van fossiele brandstoffen, gevoelig te verminderen.

 

Alle gebouwen waarvoor sinds 1 januari 2006 een aanvraag om te bouwen of verbouwen wordt ingediend moeten een bepaald niveau van energieprestatie (E-peil = peil van primair energieverbruik) behalen. Dit E-peil hangt o.a. af van de compactheid van de woning, de oriëntatie en bezonning, de thermische isolatie, de luchtdichtheid, het rendement van de verwarmingsinstallatie, enz.

 

Daarnaast worden eisen gesteld aan de kwaliteit van het binnenklimaat, dat door de goede isolatie en luchtdichtheid extra aandacht vergt. Er moet voorzien worden in een aangepaste ventilatiesysteem en ook het risico op oververhitting moet door een doordacht ontwerp zoveel mogelijk vermeden worden.

 

Bij het plannen van een nieuwbouw of een grondige verbouwing, moet een gepast ventilatiesysteem dus van in het begin deel uitmaken van de ontwerpeisen.

OFFERTE AANVRAAG:

CONTACTEER ONS:

 

Sint-Cordulastraat 7

B-2900 Schoten

 

→ +32 (0) 497 44 55 49

 

info@comfortinfo.be